Skip to main content

Guan Laboratory

Publications

2023

Fang, Hongbao; Hu, Lianting; Chen, Qixin; Geng, Shanshan; Qiu, Kangqiang; Wang, Chengjun; Hao, Mingang; Tian, Zhiqi; Chen, Huimin; Liu, Lei; Guan, Jun-Lin; Chen, Yuncong; Dong, Lei; Guo, Zijian; He, Weijiang; Diao, Jiajie 2023. An ER-targeted "reserve-release" fluorogen for topological quantification of reticulophagy. Biomaterials, 292 , 121929

Yang, Fuchun; Kalantari, Shiva; Ruan, Banzhan; Sun, Shaogang; Bian, Zhaoqun; Guan, Jun-Lin 2023. Autophagy inhibition prevents lymphatic malformation progression to lymphangiosarcoma by decreasing osteopontin and Stat3 signaling. Nature communications, 14 1, 978

Yang, Fuchun; Guan, Jun-Lin 2023. Autophagy-dependent expression of osteopontin and its downstream Stat3 signaling contributes to lymphatic malformation progression to lymphangiosarcoma. Autophagy, , 1-2

Zhang, Chengying; Tian, Zhiqi; Chen, Rui; Rowan, Fiona; Qiu, Kangqiang; Sun, Yujie; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie 2023. Advanced imaging techniques for tracking drug dynamics at the subcellular level. Advanced drug delivery reviews, 199 , 114978

2022

Manupati, Kanakaraju; Paul, Ritama; Hao, Mingang; Haas, Michael; Bian, Zhaoqun Christine; Holm, Tammy M; Guan, Jun-Lin; Yeo, Syn Kok 2022. Biglycan Promotes Cancer Stem Cell Properties, NFĸB Signaling and Metastatic Potential in Breast Cancer Cells. Cancers, 14 2,

Yang, Yang; Gomez, Maria; Marsh, Timothy; Poillet-Perez, Laura; Sawant, Akshada; Chen, Lei; Park, Noel R; Jackson, S RaElle; Hu, Zhixian; Alon, Noa; Liu, Chen; Debnath, Jayanta; Guan, Jun-Lin; Davidson, Shawn; Verzi, Michael; White, Eileen 2022. Autophagy in PDGFR?+ mesenchymal cells is essential for intestinal stem cell survival. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119 21, e2202016119

Yang, Yi; Zhu, Yifu; Zhou, Shuai; Tang, Peipei; Xu, Ran; Zhang, Yuwei; Wei, Dongping; Wen, Jian; Thorne, Rick F; Zhang, Xu Dong; Guan, Jun-Lin; Liu, Lianxin; Wu, Mian; Chen, Song 2022. TRIM27 cooperates with STK38L to inhibit ULK1-mediated autophagy and promote tumorigenesis. The EMBO journal, , e109777

Qiu, Kangqiang; Zou, Weiwei; Fang, Hongbao; Hao, Mingang; Mehta, Kritika; Tian, Zhiqi; Guan, Jun-Lin; Zhang, Kai; Huang, Taosheng; Diao, Jiajie 2022. Light-activated mitochondrial fission through optogenetic control of mitochondria-lysosome contacts. Nature communications, 13 1, 4303

Holm, Tammy M; Yeo, Syn; Turner, Kevin M; Guan, Jun-Lin 2022. Targeting Autophagy in Thyroid Cancer: EMT, Apoptosis, and Cancer Stem Cells. Frontiers in cell and developmental biology, 10 , 821855

Yi, Fei; Cai, Chunmiao; Ruan, Banzhan; Hao, Mingang; Yeo, Syn Kok; Haas, Michael; Yang, Fuchun; Zhang, Xiaoting; Guan, Jun-Lin 2022. Regulation of RB1CC1/FIP200 stability and autophagy function by CREBBP-mediated acetylation in an intrinsically disordered region. Autophagy, , 1-16

Shimanaka, Yuta; Matsumoto, Keiko; Tanaka, Yuki; Ishino, Yuki; Ni, Shenwei; Guan, Jun-Lin; Arai, Hiroyuki; Kono, Nozomu 2022. Supercritical fluid chromatography-mass spectrometry enables simultaneous measurement of all phosphoinositide regioisomers. Communications chemistry, 5 1, 61

2021

Terasawa, Kazue; Kato, Yuji; Ikami, Yuta; Sakamoto, Kensaku; Ohtake, Kazumasa; Kusano, Seisuke; Tomabechi, Yuri; Kukimoto-Niino, Mutsuko; Shirouzu, Mikako; Guan, Jun-Lin; Kobayashi, Toshihide; Iwata, Takanori; Watabe, Tetsuro; Yokoyama, Shigeyuki; Hara-Yokoyama, Miki 2021. Direct homophilic interaction of LAMP2A with the two-domain architecture revealed by site-directed photo-crosslinks and steric hindrances in mammalian cells. Autophagy, , 1-19

Hao, Mingang; Yeo, Syn Kok; Guan, Jun-Lin 2021. Autophagy inhibition perturbs ERBB2 trafficking and abolishes tumorigenesis in ERBB2-driven breast cancer. Autophagy, 17 4, 1059-1060

Wang, Chenran; Haas, Michael A; Yeo, Syn Kok; Paul, Ritama; Yang, Fuchun; Vallabhapurapu, Subrahmanya; Qi, Xiaoyang; Plas, David R; Guan, Jun-Lin 2021. Autophagy mediated lipid catabolism facilitates glioma progression to overcome bioenergetic crisis. British journal of cancer, 124 , 1711–1723

Yang, Yongguang; Leonard, Marissa; Luo, Zhenhua; Yeo, Syn; Bick, Gregory; Hao, Mingang; Cai, Chunmiao; Charif, Mahmoud; Wang, Jiang; Guan, Jun-Lin; Lower, Elyse E; Zhang, Xiaoting 2021. Functional cooperation between co-amplified genes promotes aggressive phenotypes of HER2-positive breast cancer. Cell reports, 34 10, 108822

Hao, Mingang; Yeo, Syn Kok; Turner, Kevin; Harold, Alexis; Yang, Yongguang; Zhang, Xiaoting; Guan, Jun-Lin 2021. Autophagy Blockade Limits HER2+ Breast Cancer Tumorigenesis by Perturbing HER2 Trafficking and Promoting Release Via Small Extracellular Vesicles. Developmental cell, 56 3, 341-355.e5

Fang, Hongbao; Geng, Shanshan; Hao, Mingang; Chen, Qixin; Liu, Minglun; Liu, Chunyan; Tian, Zhiqi; Wang, Chengjun; Takebe, Takanori; Guan, Jun-Lin; Chen, Yuncong; Guo, Zijian; He, Weijiang; Diao, Jiajie 2021. Simultaneous Zn2+ tracking in multiple organelles using super-resolution morphology-correlated organelle identification in living cells. Nature communications, 12 1, 109

Bischoff, Megan E; Zang, Yuanwei; Chu, Johnson; Price, Adam D; Ehmer, Birgit; Talbot, Nicholas J; Newbold, Michael J; Paul, Anurag; Guan, Jun-Lin; Plas, David R; Meller, Jarek; Czyzyk-Krzeska, Maria F 2021. Selective MAP1LC3C (LC3C) autophagy requires noncanonical regulators and the C-terminal peptide. The Journal of cell biology, 220 7,

Yi, Fei; Zhang, Ying; Wang, Zhijun; Wang, Zhuo; Li, Ziwei; Zhou, Tingting; Xu, Hongde; Liu, Jingwei; Jiang, Bo; Li, Xiaoman; Wang, Liang; Bai, Ning; Guo, Qiqiang; Guan, Yi; Feng, Yanling; Mao, Zhiyong; Fan, Guangjian; Zhang, Shengping; Wang, Chuangui; Cao, Longyue; O'Rourke, Brian P; Wang, Yang; Wu, Yanmei; Wu, Boquan; You, Shilong; Zhang, Naijin; Guan, Junlin; Song, Xiaoyu; Sun, Yingxian; Wei, Shi; Cao, Liu 2021. The deacetylation-phosphorylation regulation of SIRT2-SMC1A axis as a mechanism of antimitotic catastrophe in early tumorigenesis. Science advances, 7 9,

Wang, Chenran; Haas, Michael; Yeo, Syn Kok; Sebti, Salwa; Fernández, Álvaro F; Zou, Zhongju; Levine, Beth; Guan, Jun-Lin 2021. Enhanced autophagy in Becn1F121A/F121A knockin mice counteracts aging-related neural stem cell exhaustion and dysfunction. Autophagy, , 1-14

Turner, Kevin M; Yeo, Syn Kok; Holm, Tammy M; Shaughnessy, Elizabeth; Guan, Jun-Lin 2021. Heterogeneity Within Molecular Subtypes of Breast Cancer. American journal of physiology. Cell physiology, ,

Wang, Lingyan; Song, Kun; Hao, Wenzhuo; Wu, Yakun; Patil, Girish; Hua, Fang; Sun, Yiwen; Huang, Chaoqun; Ritchey, Jerry; Jones, Clinton; Liu, Lin; Guan, Jun-Lin; Li, Shitao 2021. FIP200 restricts RNA virus infection by facilitating RIG-I activation. Communications biology, 4 1, 921

Chen, Qixin; Hao, Mingang; Wang, Lei; Li, Linsen; Chen, Yang; Shao, Xintian; Tian, Zhiqi; Pfuetzner, Richard A; Zhong, Qing; Brunger, Axel T; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie 2021. Prefused lysosomes cluster on autophagosomes regulated by VAMP8. Cell death & disease, 12 10, 939

Holm, Tammy M; Bian, Z Christine; Manupati, Kanakaraju; Guan, Jun-Lin 2021. Inhibition of autophagy mitigates cell migration and invasion in thyroid cancer. Surgery, ,

Liu, Hang; Wang, Chenran; Yi, Fei; Yeo, Syn; Haas, Michael; Tang, Xin; Guan, Jun-Lin 2021. Non-canonical function of FIP200 is required for neural stem cell maintenance and differentiation by limiting TBK1 activation and p62 aggregate formation. Scientific reports, 11 1, 23907

Poillet-Perez, Laura; Sharp, Daniel W; Yang, Yang; Laddha, Saurabh V; Ibrahim, Maria; Bommareddy, Praveen K; Hu, Zhixian Sherrie; Vieth, Joshua; Haas, Michael; Bosenberg, Marcus W; Rabinowitz, Joshua D; Cao, Jian; Guan, Jun-Lin; Ganesan, Shridar; Chan, Chang S; Mehnert, Janice M; Lattime, Edmund C; White, Eileen 2021. Publisher Correction: Autophagy promotes growth of tumors with high mutational burden by inhibiting a T-cell immune response. Nature cancer, 2 9, 994

2020

Zachari, Maria; Gudmundsson, Sigurdur R; Li, Ziyue; Manifava, Maria; Cugliandolo, Fiorella; Shah, Ronak; Smith, Matthew; Stronge, James; Karanasios, Eleftherios; Piunti, Caterina; Kishi-Itakura, Chieko; Vihinen, Helena; Jokitalo, Eija; Guan, Jun-Lin; Buss, Folma; Smith, Andrew M; Walker, Simon A; Eskelinen, Eeva-Liisa; Ktistakis, Nicholas T 2020. Selective Autophagy of Mitochondria on a Ubiquitin-Endoplasmic-Reticulum Platform. Developmental cell, 55 2, 251

Morishita, Hideaki; Kanda, Yuki; Kaizuka, Takeshi; Chino, Haruka; Nakao, Kazuki; Miki, Yoshimi; Taketomi, Yoshitaka; Guan, Jun-Lin; Murakami, Makoto; Aiba, Atsu; Mizushima, Noboru 2020. Autophagy Is Required for Maturation of Surfactant-Containing Lamellar Bodies in the Lung and Swim Bladder. Cell reports, 33 10, 108477

Xia, Houjun; Li, Shasha; Li, Xiong; Wang, Weichao; Bian, Yingjie; Wei, Shuang; Grove, Sara; Wang, Weimin; Vatan, Linda; Liu, J Rebecca; McLean, Karen; Rattan, Ramandeep; Munkarah, Adnan; Guan, Jun-Lin; Kryczek, Ilona; Zou, Weiping 2020. Autophagic adaptation to oxidative stress alters peritoneal residential macrophage survival and ovarian cancer metastasis. JCI insight, 5 18,

Huang, Huilin; Weng, Hengyou; Sun, Wenju; Qin, Xi; Shi, Hailing; Wu, Huizhe; Zhao, Boxuan Simen; Mesquita, Ana; Liu, Chang; Yuan, Celvie L; Hu, Yueh-Chiang; Hüttelmaier, Stefan; Skibbe, Jennifer R; Su, Rui; Deng, Xiaolan; Dong, Lei; Sun, Miao; Li, Chenying; Nachtergaele, Sigrid; Wang, Yungui; Hu, Chao; Ferchen, Kyle; Greis, Kenneth D; Jiang, Xi; Wei, Minjie; Qu, Lianghu; Guan, Jun-Lin; He, Chuan; Yang, Jianhua; Chen, Jianjun 2020. Publisher Correction: Recognition of RNA N6-methyladenosine by IGF2BP proteins enhances mRNA stability and translation. Nature cell biology, ,

Yeo, Syn Kok; Zhu, Xiaoting; Okamoto, Takako; Hao, Mingang; Wang, Cailian; Lu, Peixin; Lu, Long Jason; Guan, Jun-Lin 2020. Single-cell RNA-sequencing reveals distinct patterns of cell state heterogeneity in mouse models of breast cancer. eLife, 9 ,

Yeo, Syn Kok; Guan, Jun-Lin 2020. Regulation of immune checkpoint blockade efficacy in breast cancer by FIP200: A canonical-autophagy-independent function. Cell stress, 4 8, 216-217

Ogawa, Michinaga; Takada, Naoki; Shizukuishi, Sayaka; Tomokiyo, Mikado; Chang, Bin; Yoshida, Mitsutaka; Kakuta, Soichiro; Tanida, Isei; Ryo, Akihide; Guan, Jun-Lin; Takeyama, Haruko; Ohnishi, Makoto 2020. Streptococcus pneumoniae triggers hierarchical autophagy through reprogramming of LAPosome-like vesicles via NDP52-delocalization. Communications biology, 3 1, 25

Wu, Hsin-Jung; Hao, Mingang; Yeo, Syn Kok; Guan, Jun-Lin 2020. FAK signaling in cancer-associated fibroblasts promotes breast cancer cell migration and metastasis by exosomal miRNAs-mediated intercellular communication. Oncogene, ,

Deng, Shan; Essandoh, Kobina; Wang, Xiaohong; Li, Yutian; Huang, Wei; Chen, Jing; Peng, Jiangtong; Jiang, Ding-Sheng; Mu, Xingjiang; Wang, Chenran; Peng, Tianqing; Guan, Jun-Lin; Wang, Yigang; Jegga, Anil; Huang, Kai; Fan, Guo-Chang 2020. Tsg101 positively regulates P62-Keap1-Nrf2 pathway to protect hearts against oxidative damage. Redox biology, , 101453

Chen, Qixin; Shao, Xintian; Hao, Mingang; Fang, Hongbao; Guan, Ruilin; Tian, Zhiqi; Li, Miaoling; Wang, Chenran; Ji, Liangnian; Chao, Hui; Guan, Jun-Lin; Diao, Jiajie 2020. Quantitative analysis of interactive behavior of mitochondria and lysosomes using structured illumination microscopy. Biomaterials, 250 , 120059

Yang, Fuchun; Sun, Shaogang; Wang, Chenran; Haas, Michael; Yeo, Syn; Guan, Jun-Lin 2020. Targeted therapy for mTORC1-driven tumours through HDAC inhibition by exploiting innate vulnerability of mTORC1 hyper-activation. British journal of cancer, ,

Qi, Shuqun; Sun, Xiumei; Choi, Han Kyoung; Yao, Jinfeng; Wang, Li; Wu, Guomin; He, Yun; Pan, Jian; Guan, Jun-Lin; Liu, Fei 2020. FAK promotes early osteoprogenitor cell proliferation by enhancing mTORC1 signaling. Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, ,

Paul, Ritama; Luo, Ming; Mo, Xueying; Lu, Jason; Yeo, Syn Kok; Guan, Jun-Lin 2020. FAK activates AKT-mTOR signaling to promote the growth and progression of MMTV-Wnt1-driven basal-like mammary tumors. Breast cancer research : BCR, 22 1, 59

Qiu, Kangqiang; Du, Yang; Liu, Jiyan; Guan, Jun-Lin; Chao, Hui; Diao, Jiajie 2020. Super-resolution observation of lysosomal dynamics with fluorescent gold nanoparticles. Theranostics, 10 13, 6072-6081

Yeo, Syn Kok; Wang, Chenran; Guan, Jun-Lin 2020. Role of FIP200 in inflammatory processes beyond its canonical autophagy function. Biochemical Society transactions, ,

Paul, Ritama; Luo, Ming; Mo, Xueying; Lu, Jason; Yeo, Syn Kok; Guan, Jun-Lin 2020. Correction to: FAK activates AKT-mTOR signaling to promote the growth and progression of MMTV-Wnt1-driven basal-like mammary tumors. Breast cancer research : BCR, 22 1, 71

Okamoto, Takako; Yeo, Syn Kok; Hao, Mingang; Copley, Mary Rose; Haas, Michael A; Chen, Song; Guan, Jun-Lin 2020. FIP200 suppresses immune checkpoint therapy responses in breast cancers by limiting AZI2/TBK1/IRF signaling independent of its canonical autophagy function. Cancer research, ,

Poillet-Perez, Laura; Sharp, Daniel W; Yang, Yang; Laddha, Saurabh V; Ibrahim, Maria; Bommareddy, Praveen K; Sherrie Hu, Zhixian; Vieth, Joshua; Haas, Michael; Bosenberg, Marcus W; Rabinowitz, Joshua D; Cao, Jian; Guan, Jun-Lin; Ganesan, Shridar; Chan, Chang S; Mehnert, Janice M; Lattime, Edmund C; White, Eileen 2020. Autophagy promotes growth of tumors with high mutational burden by inhibiting a T-cell immune response. Nature cancer, 1 9, 923-934

2019

Wang, Chenran; Haas, Michael A; Yang, Fuchun; Yeo, Syn; Okamoto, Takako; Chen, Song; Wen, Jian; Sarma, Pranjal; Plas, David R; Guan, Jun-Lin 2019. Autophagic lipid metabolism sustains mTORC1 activity in TSC-deficient neural stem cells. Nature metabolism, 1 11, 1127-1140

Ho, Wan Yun; Tai, Yee Kit; Chang, Jer-Cherng; Liang, Jason; Tyan, Sheue-Houy; Chen, Song; Guan, Jun-Lin; Zhou, Huilin; Shen, Han-Ming; Koo, Edward; Ling, Shuo-Chien 2019. The ALS-FTD-linked gene product, C9orf72, regulates neuronal morphogenesis via autophagy. Autophagy, , 1-16

Jeong, Kyuho; Kim, Jung-Hyun; Murphy, James M; Park, Hyeonsoo; Kim, Su-Jeong; Rodriguez, Yelitza; Kong, Hyunkyung; Choi, Chungsik; Guan, Jun-Lin; Taylor, Joan M; Lincoln, Thomas M; Gerthoffer, William T; Kim, Jun-Sub; Ahn, Eun-Young Erin; Schlaepfer, David D; Lim, Ssang-Taek Steve 2019. Nuclear Focal Adhesion Kinase Controls Vascular Smooth Muscle Cell Proliferation and Neointimal Hyperplasia Through GATA4-mediated Cyclin D1 Transcription. Circulation research, ,

Gao, Chenxi; Chen, Guangming; Zhang, Dennis Han; Zhang, Judy; Kuan, Shih-Fan; Hu, Wenhuo; Esni, Farzad; Gao, Xuan; Guan, Jun-Lin; Chu, Edward; Hu, Jing 2019. PYK2 is involved in premalignant acinar cell reprogramming and pancreatic ductal adenocarcinoma maintenance by phosphorylating ?-cateninY654. Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, ,

Zachari, Maria; Gudmundsson, Sigurdur R; Li, Ziyue; Manifava, Maria; Shah, Ronak; Smith, Matthew; Stronge, James; Karanasios, Eleftherios; Piunti, Caterina; Kishi-Itakura, Chieko; Vihinen, Helena; Jokitalo, Eija; Guan, Jun-Lin; Buss, Folma; Smith, Andrew M; Walker, Simon A; Eskelinen, Eeva-Liisa; Ktistakis, Nicholas T 2019. Selective Autophagy of Mitochondria on a Ubiquitin-Endoplasmic-Reticulum Platform. Developmental cell, ,

Thomas, Neil; Choi, Han Kyoung; Wei, Xiaoxi; Wang, Li; Mishina, Yuji; Guan, Jun-Lin; Liu, Fei 2019. Autophagy Regulates Craniofacial Bone Acquisition. Calcified tissue international, ,

Huang, Huilin; Weng, Hengyou; Zhou, Keren; Wu, Tong; Zhao, Boxuan Simen; Sun, Mingli; Chen, Zhenhua; Deng, Xiaolan; Xiao, Gang; Auer, Franziska; Klemm, Lars; Wu, Huizhe; Zuo, Zhixiang; Qin, Xi; Dong, Yunzhu; Zhou, Yile; Qin, Hanjun; Tao, Shu; Du, Juan; Liu, Jun; Lu, Zhike; Yin, Hang; Mesquita, Ana; Yuan, Celvie L; Hu, Yueh-Chiang; Sun, Wenju; Su, Rui; Dong, Lei; Shen, Chao; Li, Chenying; Qing, Ying; Jiang, Xi; Wu, Xiwei; Sun, Miao; Guan, Jun-Lin; Qu, Lianghu; Wei, Minjie; Müschen, Markus; Huang, Gang; He, Chuan; Yang, Jianhua; Chen, Jianjun 2019. Histone H3 trimethylation at lysine 36 guides m6A RNA modification co-transcriptionally. Nature, 567 7748, 414-419

Intranet Login

Contact Us

Department of
Cancer Biology

Vontz Center for Molecular Studies
3125 Eden Avenue
PO Box 670521
Cincinnati, OH 45267-0521

Mail Location: 0521
Phone: 513-558-5323
Fax: 513-558-1190
Email: cbrecruitment@uc.edu